Priser

Priser

Alla priser som visas per dag

Campingplats

HUSVAGN / HUSBIL

1-5 / 16-6     17-6 / 24-8    25-8 / 1-10
190                  210              190

1 plats =  1 bil + husvagn / husbil

Tält             1 person  2 person 3 eller mera

1-5 / 16-6       110           150           190
17-6 / 24-8     120           170           210
25-8 / 1-10     110           150           190

el 50 kr

Stugor
2 bäddsstuga 350 kr
3 bäddsstuga 400 kr
4 bäddsstuga 450 kr

Vid bokning av stuga, överför minst hälften av det totala priset i förväg till kontonummer 316-6154.
När detta tas emot är bokningen slutlig.

Städning
200 kr (en engångs)

Dushar = 5 kr